שירותים נוספים

ותוכניות מותאמות אישית

01

מנטורינג אישי
לתחום גיוס משאבים

הכשרה וליווי אישי למנהל/רכז תחום, לבניית מערך גיוס משאבים לארגון.

פגישה שבועית ל3 חודשים. סה"כ 18 שעות

מנהלים ורכזי תחום

12,500 ₪

02

מנטורינג ארגוני
תדמית וגיוס משאבים

הכשרה פנים ארגונית של המנהל וצוות המשרד לבנית מערך גיוס משאבים, תדמית ויחסי ציבור, וליווי תוך כדי פעולה.

פגישה שבועית ל3 חודשים. סה"כ 18 שעות

מנהל + צוות המשרד עד 10 משתתפים

15,500 ₪

03

מנטורינג ארגוני
ניהול ועבודת צוות

ניהול עובדים, חלוקת תפקידי הצוות, הירארכיה בארגון, מבנה ארגוני ותהליכי עבודה תקינים. בניית תכנית עבודה לצוות הארגון.

פגישה שבועית ל3 חודשים. סה"כ 18 שעות

מנהלים ורכזי תחום

12,500 ₪

04

יום עיון מרוכז

הכשרה פנים ארגונית בנושא נבחר.

4 שעות

מנהל + צוות

5,500 ₪

05

פגישת חשיבה ואסטרטגיה

חשיבה פנים ארגונית סביב נושא נבחר/קמפיין.

3 שעות

לפי בחירה

4,500 ₪

רוצה לשמוע עוד?

להירשם למנטורינג אישי

להירשם למנטורינג ארגוני

להירשם לניהול ועבודת צוות

להירשם ליום עיון מרוכז

לקבלת פרטים הרשמו: